Historie

Sandved idrettslag ble stiftet 27. mai 1980.

Det var Jarle Martinsen, Ommund Vagle og Henry Henriksen som var initiativtagere til oppstarten. I januar 1980 ble det holdt et folkemøte på Sandved skole der det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Henry Henriksen, Sverre Sivertsen (fotball), Odd Gjesdal (fotball), Jan Tollefsen (friidrett), Caus Augenstein (bordtennis) og Eirik Sandanger (sykkel) som skulle utforme formålsparagraf, klubbens navn og farger og hvilke idrettsgrener som skulle tilbys.

Etter en vervekampanje ble det bestemt at følgende idrettsgrener skulle være representert: Bordtennis, Fotball, Friidrett, Orientering, Skøyter, Sykkel og Volleyball.


Under stiftelsesdagen møtte ca. 100 personer opp på Sandved skole, og det første hovedstyret som ble valgt bestod av:

Formann: Henry Henriksen

Nestformann: Magnhild Vigesdal

Kasserer: Olav Skaathun

Sekretær: Odd Gjesdal

Styremedlem: Bjørn Ørn

Formann Bordtennis-gruppa: Klaus Augenstein

Formann Fotball-gruppa: Tor Espeland

Formann Friidretts-gruppa: Jan Tollefsen

Formann Skøyte-gruppa: Thor Flikkerud

Formann Sykkel-gruppa: Eirik Sandanger

Formann Volleyball-gruppa: Ranveig Bærheim

Revisor: Thor Skandsen

Første året var medlemstallet 325 stk. Medlemskontingenten ble satt til kr. 25,- pr år for de under 17 år, kr. 50,- for de over 17 år og kr. 75,- for familiemedlemskap. I tillegg skulle man betale kr. 25,- pr år i treningsavgift.Styremedlemmer og gruppemedlemmer 1982


Bak fra venstre: Thor Flikkerud, Tor Espedal, Bjørn Ørn, Klaus Augenstein, Jan Tollefsen, Eirik Sandanger, Rannveig Bærheim


Foran fra venstre: Odd Gjesdal, Henry Henriksen, Magnhild Vigesdal, Olav SkaathunGjennom alle disse årene klubben har eksistert, så har uttallige personer bidratt, og noen så mye at de har blitt utnevnt til æresmedlemmer.

Klubbens æresmedlemmer er:

Jan Tollefesen

Sten Børge Larsen

Sigmund Sinnes

Njål Erland

Hans Bøe

Einar Braaten

Rune Horpestad

Ingve Skjæveland


Levert av IdrettenOnline