Jenteråd i Sandved IL

Postet av Sportslig Utvalg den 28. Okt 2021

Sandved IL har opprettet Jenteråd. Det består av 15 jenter fra årskullene 2012-2008. Det skal være 3 representanter fra hvert årskull. Jenterådet skal ha møte 3 ganger pr år.

 

Bakgrunn for jenterådet:

Et av kjerneområdene i NFFs stategiplan 2020-2023 er: «Flere jenter og kvinner i fotballen». Dette er et område som Sandved IL har jobbet med de 3 siste årene. Mange gutter har et ønske om å spille fotball. Noen drømmer om å bli den nye Messi, Ronaldo eller Erling Braut Håland. De går på fotballkamper, ser kamper på tv og terper teknikk på youtube. Mange flere gutter spiller fotball enn jenter. Guttene rekrutterer seg selv i stor grad til fotballen. Det er et behov for søkelys på flere jenter og kvinner i fotballen.

 

Målet med jenterådet:

Mål med jenterådet er «Hindre frafall- rekruttere nye jenter til klubben».

Jenterådet skal ha søkelys på hva som må til for å beholde jentene i klubben og hvordan klubben kan rekruttere nye jenter. Jenterådet handler om medvirkning for jentene. Deres stemmer, og innfallsvinkel skal høres.

 

 

Jenterådet i Sandved IL hadde sitt første møte 30.09.21

 

Image.jpeg

Jentene har jobbet i 3 ulike grupper på tvers av årskull med følgende oppgaver:

 

 • Hva tror du skal til for at jenter i klubben skal fortsette å spille fotball? 
 • Hva kjennetegner en god trener?
 • Hva kjennetegner et godt lagmiljø?

 

Image.jpeg      Image.jpeg

 

Image.jpeg    Image.jpeg

 

  

 

 

Image.jpeg           Image.jpeg

 

 

 

Image.jpeg      Image.jpeg

 

 

 

Det var en gjeng med reflekterte og kloke jenter som hadde mange gode tanker, innspill og refleksjoner rundt oppgavene.

 

  

 

Image.jpeg

 

 

Dette er bare noen eksempler på det gruppene kom frem til:

 

Hva tror du skal til for at jenter i klubben skal fortsette å spille fotball? 

 • Venner på laget
 • Godt lagmiljø
 • Gode trenere
 • Varierte treninger
 • Det skal være gøy
 • Være et samlet lag
 • Alle skal være snille med hverandre
 • Det må ikke være så alvorlig
 • Positive og skryter av hverandre
 • Godt utstyr

 

Hva kjennetegner en god trener?

 • Respekt
 • Rettferdig
 • Ikke del inn i gode og dårlige grupper for tidlig. Vi vil spille med venner. Og når dere velger å dele fortell oss om det og forklar. Vi vet at dere gjør dette, men ingen sier noe til oss.
 • Trøster
 • Varierer trening
 • Motiverer
 • Smiler og er blid
 • Ikke favoriserer
 • Tilpasser trenging etter lagets behov og nivå
 • Alle får spille og kjenner alle spillerne
 • Spillersamtaler for å bli kjent med oss slik at de vet hvilke tilbakemeldinger vi vil ha. Ikke alle liker roping, men noen gjør det.
 • Er du foreldre og trener, ikke vær strengere mot eget barn. De trenger også skryt.

 

  

Hva kjennetegner et godt lagmiljø?

 • Alle gjør sitt beste, ikke redde for å feile
 • Alle kan være seg selv
 • Hele laget bidrar og tar initiativ
 • Gjør hverandre gode
 • Skryter av hverandre
 • Heier på hverandre
 • Venner utenom fotballen
 • Hjelper hverandre
 • Respekterer hverandre
 • Motiverer hverandre
 • Støtter hverandre
 • Laget gjør sosiale ting sammen
 • Fotball er gøy, det skal ikke være så alvorlig (de voksne må si det)

 

Gruppene la frem for hverandre hva de hadde kommet frem til i forhold til de ulike oppgavene.

 

Jentene avsluttet kvelden med pizza og brus samt en felles oppgave hvor de skulle komme med forslag til aktiviteter for jenter i klubben:

  

Forslag til aktiviteter for jenter i klubben med mål om å rekruttere og beholde jentene: 

 • Reise vekk med laget, trening, kamp, sosialt 
 • Lagkvelder på det nye klubbhuset 
 • Aktiviteter/filmkveld på klubbhuset før jul og før sommeren 
 • Jenteråd- (argumenter for og imot faste eller varierte deltakere for 1 år) 
 • Klepp kamp/Sandnes Ulf kamp/Vikingkamp – dra sammen alle jentene i klubben. NB! Kjøre felles buss, ha på Sandved klær. 
 • Jentedag på tvers av kull uten at det er for nye, men ha felles aktiviteter for jenter med fotball, lunsj og sosialt på tvers av kullene. (Ha vanlig jentedag i tillegg) 
 • Intern turnering for jentene i Sandved på tvers av kull (jentedag med bare kamper på tvers). Det må være kiosk. 
 • Besøk av en kjent spiller som kan snakke/motivere jentene i Sandved på en samling for alle spillere. 
 • Jenteturnering på Sandved for jentelag som kan melde seg på fra andre klubben.  
 • Kamp voksne mot barn(jenter) – invitasjoner, kiosk 
 • Kan klubben snakke med skolen slik at også jentene får spille på skoleturneringer?  
 • Fortsette med jentedag 

  

 

Forslag, innspill, tanker og refleksjoner fra jenterådet vil bli delt med trenere i klubben på trenerforum i november 2021.

 

 Ser allerede frem til neste samling!

 

 

Tonje Alvestad Ophus

Jenteansvarlig

Sandved IL
Teknikkmerkedag

Postet av Sportslig Utvalg den 6. Okt 2021


Lørdag 2. oktober gjennomførte klubben for første gang mini- og teknikkmerkedag for spillere i alderen 7-14 år, med over 150 gutter og jenter som gjennomførte øvelser!


Takk til alle barn og voksne som var med på å gjøre denne dagen til en suksess! Vi satser på at dette blir en årlig tradisjon som vil være med på å stimulere til fotballaktivitet og øving også utenom fellestreningene.