Hjemmekamper

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Sandved IL ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan klubben skal skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer.

Klubben skal sette sin ære i at det skal være gøy for motstanderne å komme på besøk, og det primære er de involverte, men det vil også styrke klubbens omdømme at man blir kjent for å ha gode rammer rundt kampene.

Kampvert

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.

Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.

Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave. Det er lagleder på hver lag som har ansvaret med å sette opp kampverter.


Før kampen:

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

• Ønske velkommen begge lag og dommer. • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

• Prate med dommer i pausen.

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

• Takker begge lag og dommer.

• Rydde rundt banen etter kampslutt.

Turneringer er omfattende arrangementer, og med kampverter på plass vil besøkende lag føle seg ivaretatt, og det vil også øke sannsynligheten for at gjestende lag kommer igjen til neste år.

Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.

Formaliteter varierer fra krets til krets, og det er viktig at klubben har tydelige rutiner for merking av baner, håndtering av dommerregninger og – ikke minst – at spilleregler og kampreglement er tilgjengelig.