Varsling om mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrepSi ifra! 

 

Sandved IL skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

 

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

 

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende en e-post til styreleder av idrettslaget; btjelta@gmail.com
     

Du kan også sende e-post med varsler til daglig leder;  jone.vegard@sandved-il.no eller ringe ham på 41 40 23 13.

 

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med Wenche Salte  i Rogaland idrettskrets for råd og hjelp.

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

 

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.