Det er uttallige turneringer i regionen som vi får invitasjoner til. Her vil vi legge ut linker til turneringer som klubben ser på som gode arenaer for våre lag å delta.


Klubben dekker inn 3 turneringer i løpet av ett kalenderår, og en kan velge mellom disse:


Grønt gras

Sola Cup

Masiv Cup Ålgård

Hinna turneringen

Havdurknotten


I tillegg kan lag fra 10 -12 år ha en reiseturnering. I Sandved IL reiser disse lagene til Sør Cup.


For ungdomslag, så er det Dana Cup som er reiseturnering.