Historie

 

Sandved idrettslag ble stiftet 27. mai 1980.

 

 Det var Jarle Martinsen, Ommund Vagle og Henry Henriksen som var initiativtagere til oppstarten. I januar 1980 ble det holdt et folkemøte på Sandved skole der det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Henry Henriksen, Sverre Sivertsen (fotball), Odd Gjesdal (fotball), Jan Tollefsen (friidrett), Caus Augenstein (bordtennis) og Eirik Sandanger (sykkel) som skulle utforme formålsparagraf, klubbens navn og farger og hvilke idrettsgrener som skulle tilbys.

 

Etter en vervekampanje ble det bestemt at følgende idrettsgrener skulle være representert: Bordtennis, Fotball, Friidrett, Orientering, Skøyter, Sykkel og Volleyball.

 


 

 Under stiftelsesdagen møtte ca. 100 personer opp på Sandved skole, og det første hovedstyret som ble valgt bestod av:

 

Formann: Henry Henriksen

 

Nestformann: Magnhild Vigesdal

 

Kasserer: Olav Skaathun

 

Sekretær: Odd Gjesdal

 

Styremedlem: Bjørn Ørn

 

Formann Bordtennis-gruppa: Klaus Augenstein

 

Formann Fotball-gruppa: Tor Espeland

 

Formann Friidretts-gruppa: Jan Tollefsen

 

Formann Skøyte-gruppa: Thor Flikkerud

 

Formann Sykkel-gruppa: Eirik Sandanger

 

Formann Volleyball-gruppa: Ranveig Bærheim

 

Revisor: Thor Skandsen

 

Første året var medlemstallet 325 stk. Medlemskontingenten ble satt til kr. 25,- pr år for de under 17 år, kr. 50,- for de over 17 år og kr. 75,- for familiemedlemskap. I tillegg skulle man betale kr. 25,- pr år i treningsavgift. 
Styremedlemmer og gruppemedlemmer 1982
 


 

Bak fra venstre: Thor Flikkerud, Tor Espedal, Bjørn Ørn, Klaus Augenstein, Jan Tollefsen, Eirik Sandanger, Rannveig Bærheim

 


 

Foran fra venstre: Odd Gjesdal, Henry Henriksen, Magnhild Vigesdal, Olav Skaathun

 


 


 


 


 


 


 

Gjennom alle disse årene klubben har eksistert, så har uttallige personer bidratt, og noen så mye at de har blitt utnevnt til æresmedlemmer.

 

Klubbens æresmedlemmer er:

 

Jan Tollefesen

 

Sten Børge Larsen

 

Sigmund Sinnes

 

Njål Erland

 

Hans Bøe

 

Einar Braaten

 

Rune Horpestad

 

Ingve Skjæveland


Tore Gundersen


Geir Nordnes