Trygge rammer


All aktivitet i Sandved IL skal bygge på våre verdier, Trening – Trivsel – Trygghet.


Vi skal ha klare holdninger og retningslinjer, der definerte rammer for all aktivitet oppleves trygt og skaper trivsel.

 

Klubben forplikter seg en gang i året til å ha fokus på ett tema som angår «Trygge rammer». Tema kan være:

 

Seksuelle overgrep og trakassering

Doping

Alkohol

Trafikksikkerhet

Kampfiksing og spilleavhengighet

Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)

Skader og forsikring

Ernæring

Nettvett og sosiale medier

 

I 2020 har Sandved IL fått installert hjertestarter og i den anledning holde kurs i bruk av denne. Kurset ble avholdt 23.januar i Sandneshallen.

 

Ansvarlig for å sette et aktuelt tema er lagt til daglig leder og skal være definert innen utgangen av inneværende år. Daglig leder står fritt til å delegere dette ansvaret til aktuelle personer.