Retningslinjer

 

 Retningslinjer

 

Alle fotballagene i Sandved Idrettslag skal ha en hovedoppmann som er ansvarlig for at de forskjellige rutinene følges.

 

 1. Medlemsregistrering/oppdatering

 

Hovedoppmann er ansvarlig for å oppdaterer medlemslisten på medlemsystemet (Spond) innen årsmøtet avholdes. Årsmøtet avholdes i løpet av mars

 

 2. Lagkasse

 

Hvert lag disponerer fritt et fastsatt beløp for hver spiller som har betalt kontingenten. Årsmøtet har fastsatt disponeringen av kontingenten til 90 % til klubben og resterende 10 % til det enkelte lag. Dette beløpet kan brukes til: sosiale sammenkomster, reise i forbindelse med turneringer eller f.eks tilskudd til overtrekkdrakter.

 


 3. Medlemskontingent

 

 Fotball: 

 

Senior :                  kr. 2000,- pr. år

Senior 7'er:            kr 1500,- pr år

Ungdom (13-19år): kr. 1500,- pr. år

 

Barn (6-12år):        kr. 1000,- pr. år

 

Tilrettelagt fotball: kr 1000,- pr år


 Idrettsskolen: 

 

Alle medlemmer: kr. 700,- pr. år


*For nye medlemmer som melder seg inn på høsten sendes det kun ut faktura på halvårlig treningsavgift (sammen med medlemskontingenten på kr. 300,-).

 

 4. Idrettslaget betaler for:

 

- Utgifter til kjøp av utstyr - så som baller, drakter, pumper, ballnett og medisinskrin.

 

Dette skal utføres av materialforvalter – eller etter avtale med materialforvalter. Kjøp som ikke er godkjent kan bli belastet det enkelte lagets beholdning.

 

- Utgifter ved seriekamper til dommere og ferjekostnader til bortekamper.

 

 5. Deltagelse i turneringer i Sør-Rogaland.

 

Det enkelte lag får dekket påmeldingsgebyr til 3 lokale turneringer gjennom sesongen, pluss eventuelt 1 turnering utenom Sør-Rogaland.

 

 6. Turneringer utenom Sør-Rogaland.

 

Idrettslaget dekker påmeldingsavgift til Sør Cup(10-12år)  og Dana Cup (13år+) I tillegg kan det søkes om reisestøtte. Se punkt 7. De resterende utgiftene må de enkelte lagene skaffe selv, f.eks ved dugnad, sponsor eller egenandel.

 

 7. Reisestøtten.

 

Reisestøtte kan utbetales ved spesielle behov. Egen søknad sendes Daglig Leder. Søknaden må inneholde hvilken turnering utenom Sør-Rogaland det gjelder, navn på ledere og spillere som skal være med, budsjett på reise og opphold og størrelse på egenandel til den enkelte. Reisestøtte utbetales normalt bare for medlemmer som har betalt kontingent for sesongen og maks 2 ledere pr lag.

 

 8. Lag – regnskap

 

Dataplan Regnskap A/S fører Sandved IL sitt regnskap. Lagene har ikke lenger egen kasse/konto men idrettslaget kasserer holder oversikt over beholdningen til det enkelte lag. Utgifter som skal dekkes av lagets beholdning utbetales ukentlig på bakgrunn av innlevert kvittering på utgifter. Det samme gjelder kostnader som skal dekkes av klubben. For klubbdommere skal dommeren og en lagleder fylle ut dommerskjema og det legges i postkassen i brakka, eller sende på mail til daglig leder. Dommer skal ikke få betalt kontant.

 

 9. Sponsorinntekter og dugnadsarbeid

 

Sponsorinntekter som de enkelte lagene mottar går i sin helhet til de enkelte lag. Dugnadsmidler, beholder laget 90% av, mens 10% går til klubben i administrasjon. 

 

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra styret. Sponsorinntektene og dugnadspenger, skal faktureres fra Sandved IL, og ført inn på Sandved IL sin konto. Klubben vil deretter godskrive den enkeltes lagkasse. På denne måten blir også alle sponsor og dugnadsmidler registrert i regnskapet.

 

 10. Premier

 

Premier som laget får på turneringer eller andre arrangementer tilfaller Idrettslaget. Disse leveres til klubbhuset for utstilling.

 

 11. Klubbdugnad

 

Klubben arrangerer hvert år 2-3 dugnader som alle medlemmer må være med på. Dette er salgsdugnader som klubben er avhengige av for å kunne holde medlemsavgiften lav. På hver dugnad vil det være muligheter for å kjøpe seg fri.