Her er oversikten over de enkelte utvalgene og kontaktpersonene i Sandved IL.

 


 

Sportslig Utvalg

 

Ånen Amundsen - Sportslig Leder og dommeransvarlig

 

Stian Andre Slotterøy- Barnefotballansvarlig - gutter

 

Tonje Alvestad Ophus-Barnefotballansvarlig - jenter

 

Jon Endre Mjøs - Senior og juniorfotball

 

Bjørn Bertelsen - Trener- og ungdomsfotballkoordinator

 


 

Markeds og komunikasjonsgruppe

 

Silje Tjelta Valskår - leder

 

Jone Vegard Thorsen

 


 

Medlemsanvarlig

 

Wenche Skår

 


 

Banefordeler

 

Olav Tandberg