Hva koster det å være medlem i Sandved?

(oppdatert etter årsmøtet mars 2021)

Medlemsavgift: kr 100 for alle medlemmer-


Treningsavgift:

Seniorfotball 11'er fotball: kr 2000

Seniorfotball 7'er fotball: kr 1500,-

Ungdomsfotball: kr 1500

Barnefotball: kr 1000,-

Tilrettelagt fotball: kr 1000


Familierabatt:

For familier med flere enn to barn, betaler en full kontingent for første to barn, og halv treningsavgift for barn #3,#4 osv.


For de som begynner etter sommerferien, vil det være medlemsavgift + halv treningsavgift