Det er snart klar for kamper, og i disse coronatider er det mange regler vi må hensynta. Vi som hjemmelag, har her ett stort ansvar og det er viktig at vi har retningslinjer som alle lag følger.

 

Nedenfor følger de reglene vi har for Sandved IL sine hjemmekamper. ALLE som har en rolle i laget (og de foreldre som bli delegert roller i forbindelse med kamper) må sette seg inn i disse.                                                                         Velkommen til motstandere og gjester

For enkel smittesporing, må vi ha lister med navn på spillere, trenere og publikum på alle kamper på vårt anlegg. Sandved IL ønsker å samarbeide med motstanderlagene for å gjøre denne jobben enklere, slik at de har lister på sine spiller/ledere/publikummere (i hovedsak familie), så tar Sandved IL sin lagleder ansvar for de som følger Sandved. Det må derfor lages egne publikumsoner for hjemmelag og bortelag.

Skulle vi ha behov for smittesporing, så vil Sandved IL ta kontakt med motstanderlaget i den aktuelle kampen, for å få lister fra dem. 

Navnelister skal oppbevares i 10 dager etter kamp.

 BANER

Det er viktig at egne lag og motstanderlag, lett vet hvilken bane de skal spille på. Baneinndelingen er derfor gjort slik, og dette må informeres motstander om noen dager i forkant

 

GRESSBANEN

  

 

 

 

 

 

 

 

SKOLEBANEN:

 

 

 
 

 


                                                                         


Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 3 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen) Øvrige må oppholde seg i publikumsområde.
   På 11er er det ingen begrensning på antall trenere.
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.

 

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert. Registrering gjøres underveis i kampen.
  For Sandved-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
   For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner skal det være definert et eget publikumsområde utenfor banen og det skal til enhver tid være minst en meter mellom publikum og banen/spilleflaten
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

 

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

 

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
 Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til kampverten.

 

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en lagleder, eller en annen voksen person som har fått oppdraget fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg “kampvert” vest.
   Vestene vil ligge i den røde utstysboden
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg inngangen til banen
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre viset raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen, avstand mellom folk og generelt gjennomføring i henhold til fotballens sjekkliste for kamper.