Visjon og Verdier

 

Vår visjon har stått ved klubben siden stiftelsen i 1980, da Trim, Trivsel og Trygghet ble det Sandved stod for. 

På årsmøtet i 2019, ble det vedtatt en liten oppdatering, hvor "Trim" ble byttet ut med "Trening"

 

Sandved IL Trening - Trivsel - Trygghet

 

I dette ligger at vi skal fokusere på gleden ved å spille og jobbe med fotball. Vi skal dyrke frem fotballspillere med gode holdninger som har en kjekk og sosial fritidsarena.

 

Klubbens verdier brukes aktivt i treningshverdagen. Spillere, trenere, lagledere og foresatte skal forsøke å etterleve dette, både på og utenfor banen. I noe utdypet form kan vi beskrive det slik:

 

Trening

 • Vi ønsker at alle spillere skal få utvikle seg til å bli bedre i fotball, og oppleve mestring.
 • Klubben skal gi mulighet for fremgang og progresjon. Et av klubbens tiltak for å få til dette er kompetanseheving blant trenerne.  
 • På trening, og i kamp ønsker Sandved IL å bli dyktige på å gi konkrete tilbakemeldinger som er tilpasset den enkelte spillers nivå.
 • God treningskultur og strukturerte treninger er også et viktig fokusområde.

 

Trivsel

 • Ingen skal føle seg utenfor, alle skal bli inkludert og sett.
 • Vi vil skape en kultur der vi oppmuntrer-, motiverer-, og støtter hverandre.
 • Et viktig tiltak er at alle i klubben hilser på hverandre når vi treffes på banene.
 • Vi skaper glede hos barna når de spiller fotball 
 • Like kjekt som å spille fotball er det at vi skaper en sosial arena for å skape relasjoner og vennskap.

Trygghet

 • Vi skal ta vare på hverandre.
 • Spillerne skal oppleve at det er positivt å komme på trening/kamp. Dette får vi til gjennom å ha forutsigbare rammer, og positive, støttende voksne. 
 • Sandved IL skal jobbe for å skape et samhold som strekker seg ut over fotballen.
Vi stiller opp for hverandre, både på og utenfor banen.