Innkalling til Årsmøtet

Postet av Sandved Idrettslag den 16. Jan 2019


Styret innkaller med dette til årsmøte i Sandved IL.

Årsmøtet avholdes den 6.mars kl 19.00 på Sandved Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret v/daglig leder, senest 11.februar til jone.vegard@sandved-il.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside, http://sandved-il.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen


Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.