Sandved IL er 40 år!

Postet av Sandved Idrettslag den 27. Mai 2020


27. mai 1980…………. for nøyaktig 40 år siden, ble Sandved Idrettslag stiftet.

 

Sandved Skole tok i mange år, ansvar for etter-skole aktivitet i bydelen vår. I følge Stavanger Aftenblad sin artikkel i forbindelse med stiftelsen, så fantes det «knapt noen andre skole i distriktet, som har ett slikt tilbud etter skolen»

Med store og vel etablerte idrettslag i nabobydelene, som trakk til seg utøvere fra vår bydel, ble det tatt en initiativ til å starte eget idrettslag, Sandved IL.


Henry Henriksen, sammen med daværende rektor, Jarle Martinsen, var de to fremste initiativtakerne. Og på vinteren 1980, ble det sendt ut en orientering og interessemåler på skolen, og de inviterte foreldre til ett møte.Det ble ganske entydIg JA, og de fikk med seg flere ildsjeler til å være med i ett utvalg som skulle arbeide vider med planene for Sandved IL.

Sverre Sivertsen og Odd Gjesdal (fotball), Jan Tollefsen (friidrett), Klaus Augenstein (bordtennis) og Eirik Sandanger (sykkel) skulle utforme idrettslagets navn og formålsparagraf. De gikk dør til dør for å verve foreldre som ledere og instruktører og de skulle bestemme lagets farger.

 

27.mai ble idrettslaget stiftet, ca 100 små og store møtte opp og det hele ble feiret med gratis cola til alle.

Henry Henriksen ble klubbens styreformann.


Hovedstyret 1980-1981
Første rekke fra venstre: Odd Gjesdal, Henry Henriksen, Magnhils Vigesdal og Olav Skaatun
Andre rekke fra venstre: Thor Flikkerud, Tor Espedal, Bjørn Ørn, Jan Tollefsen, Eirik Sandanger og Rannveig Bærheim


Bordtennis, fotball, friidrett, orientering, skøyter, sykkel og volleyball, idrettene var mange den gang. I løpet av det første året, så var det faktisk over 400 medlemmer. Friidrett var størst, og fotball og volleyball kom hakk i hæl.

Allerede i første årsberetning, sak a), var Sandved-hallen nevn. Den fikk vi aldri, men vi fikk Sandneshallen, og den er ganske fin den og.

I 1981 ble og skolebanen utvidet, og flomlyset ble montert. Lekestadion bak skolen ble og ferdigstilt, og brukt av idrettslaget til trening. Tennisbaner stod og på agendaen, men disse ble det ikke noe av.

Sandved-dilten/trilten, var og ett arrangement som ble holdt årlig, hvor en kunne kjøpe seg medaljer og grønne Sandnes-gauker, når en hadde fullført.

 

I 1982 ble og Sandved-sporten utgitt for første gang. En ultra-lokal sportsavis/medlemsblad for Sandved IL. Første fremside var den nye fanen.

Fast stoff i avisen, var en presentasjon av noen av medlemmene, og det er jo den dag i dag, kjekk og koselig lesing. Håvard Hetland og Jane Wahl fikk gleden av å bli aviskjendiser for en dag.


Mye har skjedd siden den gang. Medlemskontigenten var på 25/50 kroner, mens budsjettet i 1982 var på kr 70.000, Tallene er litt større i dag.

Vi har fått en gressbane og to kunstgressbaner, begge to pga initativ og dugnad av våre medlemmer.

Medlemstallet har gått opp og antall idretter har gått ned.

VI fikk ny logo i fjor, og ny fane til 17.mai

Og i løpet av året, komme vi i gang med første byggetrinn, servicebygget vårt. Og nytt klubbhus og garderober står på agenda.

 

Uten initiativtaker og foregangsmann Henry Henriksen, som dessverre gikk bort så altfor tidlig, hadde muligens Sandved Idrettslag aldri blitt en realitet. Han var en hedersmann som har betydd utrolig mye for oppvekstvilkår og trygt miljø for barn og ungdom i Sandved bydel.

For sin innsats for Sandved Idrettslag ble han utnevnt som lagets første æresmedlem på 15-års jubileumsfest i 1995


Så er det bare å se frem til de neste 40årene, fortsatt med våre verdier som har ligget vårt hjerte nær siden oppstarten….

 

Trening, Trivsel og Trygghet


GRATULERER MED DAGEN TIL ALLE MED HJERTE FOR SANDVED IL.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.